Author: Mister T

Różnice między Basic UDI-DI a UDI

Wprowadzenie systemu Unikatowego Identyfikatora Wyrobu (UDI – Unique Device Identification) stanowiło kamień milowy w regulacjach dotyczących wyrobów medycznych na rynku europejskim. System ten, zdefiniowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (MDR) oraz Rozporządzeniu (UE)